University of Wales Institute Cardiff

Diwrnodau Agored i israddedigion

Diwrnodau Agored i israddedigion

A oes diddordeb gennych mewn astudio gyda ni yn 2012? Yna dewch i'n gweld yn un o'n diwrnodau agored i israddedigion. Dyma eich cyfle chi i ddysgu mwy am eich dewis gwrs, siarad â staff a myfyrwyr a chael taith i weld ein cyfleusterau.

Rydym yn cynnal nifer o ddiwrnodau agored ysgolion academaidd drwy gydol y flwyddyn sy'n berthnasol i'ch diddordebau cwrs. I gael gwybod pa ddiwrnod agored i ddod iddo ac i weld y dyddiadau amrywiol sydd ar gael, ewch i'n tudalennau gwe Diwrnodau Agored yma.

Nodwch fod trefnu lle ymlaen llaw yn hanfodol.

Newyddion Diweddaraf

Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn arddangos cymwysiadau meddygol arloesol mewn digwyddiad Wythnos y Prifysgolion
Bydd y Ganolfan Genedlaethol Dylunio Cynnyrch ac Ymchwil Datblygu (PDR) yn rhoi cipolwg ar rai o’i phrosiectau mwyaf arloesol yn ystod Wythnos y Prifysgolion...


Met Caerdydd yn agor cangen Santander newydd
A hithau wedi arwyddo cytundeb flwyddyn ddiwethaf i ymuno â rhwydwaith Prifysgolion Santander, disgwylir y bydd staff a myfyrwyr...


Myfyriwr Met Caerdydd yn cynllunio dyfais oleuo feddygol a fydd yn achub bywydau
Mae cyn-filwr a myfyriwr Dylunio Cynnyrch Met Caerdydd wedi cynllunio golau meddygol arloesol a fydd yn amhrisiadwy wrth roi cymorth meddygol mewn damweiniau traffig...


Met Caerdydd yn cynnal cynhadledd ranbarthol Cymru Plant yn Darllen er Pleser, Cymdeithas Llythrennedd y DU
Mae Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn eich gwahodd i gynhadledd sy'n archwilio ffyrdd o ysgogi, ennyn diddordeb a chymell plant i ddarllen er pleser...

whats on

Week One Welcome
Diwrnodau Agored i Israddedigion
Ysgol Reoli , 14 Ebrill, 2012
rhagor o wybodaeth 

follow us
Follow us on FacebookFollow us on Twitter

Proffiliau Myfyrwyr

Eifion Davies

Eifion Davies - MSc mewn Dylunio Cynnyrch Uwch


Pan ddechreuodd y myfyriwr dylunio Eifion Davies ei radd israddedig ym Mhrifysgol Fetropolitan Caerdydd yn 2006, nid oedd erioed wedi teithio dramor. O fewn ychydig flynyddoedd roedd Eifion wedi gweithio ac astudio mor bell i ffwrdd â Beijing a De Corea.

Astudiodd Eifion yr MSc mewn Dylunio Cynnyrch yn Ysgol Celf a Dylunio Caerdydd, ar ôl cwblhau ei radd israddedig.

Dywedodd: "Roeddwn yn awyddus iawn i barhau i astudio ym Mhrifysgol Fetropolitan Caerdydd, a chefais fudd o'r dosbarthiadau bach a'r cymorth un i un a gynigiwyd gan diwtoriaid y cyrsiau."

Yn ystod ei MSc, cafodd Eifion y cyfle i astudio yn Samsung Art & Design Institute (SADI) yn Ne Corea, fel rhan o gydweithio a phartneriaeth barhaus Prifysgol Fetropolitan Caerdydd â'r sefydliad hwnnw.

Ffocws ar

English, Creativity and Contemporary Media

Cyngor i Ymgeiswyr 2012


Ydych chi'n ystyried gwneud cais Israddedig am fynediad yn 2012, neu ydych chi wedi gwneud cais eisoes?

Fel Ymgeisydd Israddedig, bydd y flwyddyn i ddod yn gyfnod prysur iawn lle byddwch yn wynebu llawer o benderfyniadau pwysig, yn cynnwys dewis pa gwrs i'w astudio ac ym mha Brifysgol. Bydd angen i chi hefyd sicrhau eich bod wedi cyflawni'r disgwyliadau ohonoch er mwyn sicrhau eich lle.

Er mwyn gwneud bywyd ychydig yn haws i chi, rydym wedi llunio ein tudalennau gwe ?Text=Small.css"Cyngor i Ymgeiswyr' er mwyn eich helpu i nodi'r prif bethau y mae'n rhaid i chi eu gwneud, cyn ac ar ôl i chi gyflwyno'ch cais UCAS